Søndag 12.september

Søndag 12.september

Gudstjeneste og søndagsskole

Søndag klokken 11 er det søndagsskole og gudstjeneste. Fortsatt har vi to innganger, nede til søndagsskolen og oppe til gudstjenesten. Registrering begge steder.

Denne søndagen er det kollekt til Stefanus-alliansen, som støtter og arbeider for forfulgte kristne.

Det blir ikke kirkekaffe.