Søndag 13.februar

Søndag 13.februar

Gudstjeneste og søndagsskole

Søndag blir det igjen gudstjeneste oppe i hovedetasjen, mens barna har egen inngang nede. Som vanlig er det klokken 11:00. Heller ikke denne søndagen blir det kirkekaffe eller lunsj, men vi håper at det er siste gang uten.

Denne søndagen får vi Johannes Vålandsmyr som predikant og Alice Jacobsen som sanger. Det blir en flott gudstjeneste.

Hjertelig til stede søndag, vi sees!