Søndag 15.november

Søndag 15.november

Gudstjeneste, men ikke søndagsskole

Søndag klokken 11:00 blir det en enkel gudstjeneste med vekten på forkynnelse/undervisning. Det blir ikke nattverd eller sang. Heller ikke kaffe etter samlingen. God plass til maks 50 stykker 🙂

Og vi håper det kommer så mange for å høre Jesu ord, Han som troner også i Corona-tiden! Gud har viktige og flotte ting å gi oss.

Dessverre er søndagsskolen avlyst denne søndagen og de to neste. Da blir også gudstjenesten digital, altså 22.11 og 29.11.