Søndag 16.april

Søndag 16.april

Gudstjeneste og Barnekirke

Søndag er det gudstjeneste og barnekirke klokken 11:00. Bønnesamling klokken 10:30 og tilbud om forbønn etter gudstjenesten. Ikke nattverd denne søndagen.

Kaffe og mat.

Vi sees!