Søndag 26.juni

Søndag 26.juni

Gudstjeneste med fokus på Senegal

Gudstjeneste i Norkirken med våre hjemvendte misjonærer Liv og Håkon Simonsen. Det blir både fortellinger fra året i Senegal, forkynnelse og offer til misjonsarbeidet. Ikke nattverd.

Etter gudstjenesten stiller Misjonsgruppa med kaffe og litt godt.

ALLE hjertelig vel møtt!