Søndag 3.oktober

Søndag 3.oktober

Gudstjeneste

Det er ikke søndagsskole denne søndagen på grunn av høstferie, men alle generasjoner er likevel hjertelig til stede på gudstjenesten. Det er lyd på loftet for de som har med seg barna opp på lekerom. Tonje Teistedal sørger for musikken og Inge Flaat taler. Ellers blir det nattverd, forbønn og etterpå kirkekaffe!

Gudstjenesten starter klokken 11:00. Det er bønnestund hver søndag klokken 10:30.

Vi sees!