Søndag 30.mai

Søndag 30.mai

Gudstjeneste

Gudstjeneste søndag klokken 11:00. Utearrangementet for søndagsskolen er utsatt til 13.juni.

Registrering ved ankomst, faste plasser og forsvarlig avstand. Ikke allsang.

Vel møtt til fellesskap!