Søndag 9.oktober

Søndag 9.oktober

Gudstjeneste klokken 11:00

Vel møtt til gudstjeneste med koret “Frydesang” i en fremtredende rolle. De vil synge både til menigheten og sammen med menigheten. Det er nattverd og preken.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe for alle.

Det er ikke Barnekirke denne søndagen på grunn av høstferie. Men barna er selvsagt hjertelig til stede uansett!