Torsdagsmøte

Torsdagsmøte

Frydesang

Vel møtt til fellesskap, lovsang og andakt torsdag klokken 19:00!

Frydesang ved Anne Hove Sunnarvik leder samlingen.

Vel møtt!