Informasjon

Informasjon

Omsorgstjeneste i Norkirken

Ønsker du en samtale, besøk eller en hjelpende hånd?
Kontakt: Inge Flaat, tlf. 453 93 142


Smågrupper i Norkirken


Det er mulig å melde sin interesse for å være med i en smågruppe i Norkirken.
Noen samles i hjemmene, andre bruker lokalene i Norkirken.
Har du lyst til å bli bedre kjent med andre i menigheten, bedre kjent med deg selv og Jesus?
Send en SMS eller ring til pastor Inge, tlf. 453 93 142, så skal vi finne/starte en smågruppe du kan være med i!


«FERMATE SØR»
– ET STED HVOR JEG KAN SNAKKE OM LIVET MITT

Sjelesorg-senteret «Fermate Sør» har flyttet inn i Norkirkens lokaler. De har også et kontor i Kristiansand. Samtaler kan bestilles på telefon 453 93 142 eller på mail post@sor.fermate.no
Senteret har egen web side: www.sor.fermate.no  Fermate Sør er også på Facebook.

Sjelesorg handler om å komme et sted hvor man kan snakke sant om livet, som hele mennesker. Samtalene er for «oss vanlige folk», individuelle samtaler og parsamtaler.  Fermate brukes av folk i hele Agder. Det er tre samtalepartnere knyttet til senteret. Alle sjelesørgerne har god kompetanse og er faglig sett knyttet opp mot høgskolen Diakonova i Oslo. Hjemmesiden til Fermate har opplysninger om priser og bestilling av time etc.

PS: Fermate kan tilby samlivs-terapi og har god kompetanse på samlivets mange utfordringer.