Søndag 4.desember

Søndag 4.desember

2.søndag i advent klokken 11:00

Barnekirke og gudstjeneste i Norkirken søndag! Vi får besøk av Svein Lilleaasen som vil tale på gudstjenesten.

Det blir Barnekirke både på loft og kjeller. Nattverd for alle.

Etter gudstjenesten blir det fellesskap rundt bordene.

Vel møtt store og små!